BELUM DAFTAR KORBAN TAHUN NI?
CEPAT! SELAGI MASIH ADA TEMPAT

Tahun ini kami menyediakan dua jenis khidmat iaitu

Korban Indonesia untuk Fakir Miskin

& Korban di Australia (Penghantaran Daging pulang ke Singapura) termasuk khidmat penghantaran ke rumah.

Perlaksanaan amanah ini akan dipantau oleh Ustaz Abdul Rahman Mohamed & Ustaz Mahfuz Al-Hafiz Abdul Rahman. Kami juga masih menyalurkan dana bagi Fakir Miskin di Indonesia seperti tahun-tahun lepas semenjak tahun 1995. Semoga Allah memberkati dan menerima semua amalan anda.

KORBAN INDONESIA SINCE 1995

KORBAN AUSTRALIA, DELIVERY TO SINGAPORE!

Register Korban Australia or Korban Indonesia

REGISTER NOW!

Registration & payment details through whatsapp