Soalan-Soalan Lazim Setiap Kali Datang Musim Korban

Q1. Apa hukum perlaksanaan korban, sunat atau wajib?

Ulama berbeza pendapat pada menyatakan hukum korban bagi seseorang. Adakah ia wajib sehinggakan siapa yang tidak melaksanakannya berdosa. Atau Sunnah Muakkadah, bererti makruh untuk tidak melaksanakan korban. Ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang memiliki kelapangan (rezeki) dan tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Al Hakim menshahihkannya. Akan tetapi ulama lainnya mengatakan bahwa hadits ini mauquf, yaitu hanyalah perkataan sahabat.

Para ulama berdalil dengan hadits ini akan wajibnya kurban. Alasannya, jika tidak boleh mendekati tempat shalat, maka itu menunjukkan ada perkara wajib yang ditinggalkan.

Jika masuk bulan Dzulhijah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih qurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya.” (HR. Muslim no. 1977, dari Ummu Salamah). Yang dimaksud di sini adalah dilarang memotong rambut dan kuku shohibul qurban itu sendiri.

Sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi, Imam Syafi’i berkata, “Dalil di atas menunjukkan bahwa hukum kurban itu tidak wajib. Karena dalam hadits digunakan kata “aroda” (siapa yang mau). Seandainya menyembelih qurban itu wajib, maka cukuplah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Maka hendaklah ia tidak memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya hingga berkurban.” (Al Majmu’, 8: 217).

Kesimpulannya adalah. Siapa yang ada kelapangan, sangat-sangat digalakkan melakukan korban. Ibadah ini hanya setahun sekali dan pasti tidak merugikan kita berbanding banyak rezeki yang telah Allah kurniakan kepada kita sepanjang tahun.

Q2. Betul ke kalau Ketua Keluarga laksanakan korban, bererti dia laksanakan korban untuk keluarganya sekali?

Ya ini berdasarkan Hadith Rasulullah 

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

”Pada masa Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam, seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya.” (HR. Tirmidzi, ia menilainya shahih, Minhaajul Muslim, Hal. 264 dan 266).

Siapakah batas ahli keluarga? Ulama memberi garis pandu yakni orang-orang yang dibawah tanggungan nafkahnya. Namun jika ahli anggota lain mahu menambah dengan melakukan korban juga maka itu tiada masalah untuk melakukannya. 

Q3. Boleh atau tidak melakukan korban bagi orang yang sudah meninggal?

Boleh. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallAllahu ‘alaihi wa sallam

اللّهُمّ هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَـمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

“Ya Allah ini –kurban– dariku dan dari umatku yang tidak berkurban.” (HR. Abu Daud, no.2810 dan Al-Hakim 4:229 dan dishahihkan Syekh Al-Albani dalam Al Irwa’ 4:349).

Termasuk yang tidak berkorban yakni yang belum berkorban dan ini termasuk orang-orang yang sudah meninggal.

Q4. Betul ke kalau lembu boleh dikongsi 7 nama? Apa binatang lain yang boleh dikongsi 7 nama?

Betul. Ini berdasarkan sebuah hadith daripada Jabir bin Abdullah RA yang mana menyebutkan:

نَحَرْنَامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَعَنْ سَبْعَةٍ وَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

Maksudnya: Kami telah melakukan korban bersama-sama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah dengan unta yang dikongsi dengan 7 bahagian dan lembu yang dikongsi dengan 7 bahagian.

Riwayat Muslim (1318), Abu Daud (2809) & Al-Tirmizi (1502)

Q5. Kalau buat korban, apa pantang larangnya?

Disyari’atkan bagi orang yang hendak berqurban jika telah masuk 1 Dzulhijjah, hendaklah ia tidak memotong rambut kepala dan kukunya, juga rambut pada tubuhnya hingga ia berqurban. Karena diriwayatkan oleh Al Jama’ah kecuali Imam Bukhari rahimahumullah, dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إذارأيتم هلال ذي الحجة و أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره

Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah (masuk tanggal 1 Dzulhijjah) dan kalian ingin berqurban, maka janganlah memotong rambut dan kuku”. Lafazh Abu Daud (2791) dan Muslim (1977),

Mazhab Ahmad Bin Hanbal menyatakan Haram memotong kuku, rambut dan bulu bagi pelaksana korban. Manakala Mazhab As-Syafii menyatkan ia tidak wajib tetapi digalakkan tidak potong. 

Pantang larang ini khusus untuk pelaku korban, bukan untuk ahli keluarganya.

Q6. Hukum buat korban di luar negara?

Afdhal menyembelih sendiri korban, jika tidak mampu boleh mewakilkan orang. Boleh juga melakukan korban di negara mana ada lebih ramai yang memerlukan kerana korban berbeza hukum dengan zakat. Zakat harus diberikan kepada orang miskin di negara sendiri berdasarkan hadith Rasulullah saAllahu ‘alaihi wa sallam manakala bagi korban tidak ada pengkhususan sedemikian. wAllahu a’lam

Q7. Betul ke kita akan menunggang binatang korban kita pada hari kiamat?

Saya rasa ini adalah berdasarkan sebuah hadith, Daripada Aisyah RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

Maksudnya: “Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak adam pada hari al-Nahr (Raya Aidiladha) yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah (binatang korban). Sesungguhnya ia akan datang pada hari Kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah SWT sebelum ia jatuh ke bumi. Maka, bersihkanlah jiwa kamu (dengan berkorban).” [Riwayat al-Tirmizi (1493)][Imam al-Tirmizi menghukum hadith ini sebagai hasan gharib]

Hadith ini menunjukkan ibadah yang paling afdhal untuk dilaksanakan pada hari raya aidiladha adalah dengan menumpahkan darah korban. Ini kerana, ia akan datang pada hari akhirat sepertimana ia di dunia tanpa terdapat kekurangan padanya agar setiap daripada anggota itu terdapat padanya ganjaran (pahala) dan ia juga akan menjadi tunggangan orang yang berkorban itu ketika melintasi titian sirat. [Lihat: Tuhfah al-Ahwazi, 5/61] Selain itu juga, status hadith ini menjadi perselisihan dalam kalangan ulama’ kerana ada yang melihat hadith ini sebagai dhaif dan sebagainya. Akan tetapi, al-Mubarakfuri menilai hadith ini sebagai hasan sebagaimana yang dinyatakan ketika mensyarahkan hadith ini.

Artikel ditulis oleh pengasas travelustaz.com Ustaz Mahfuz Al-Hafiz Bin Abdul Rahman, B.A Syariah Univ. Islam Madinah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *